GDPR

Informace o nakládání s osobními údaji uživatelů.

 

Uživatel, který odesílá webový formulář na stránce KONTAKT, bere na vědomí, že zatržením boxu s textem „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“, jsou údaje odeslány na email Správce stránek. Tímto krokem uděluje Správci souhlas se zpracováním osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

Budou zpracovány tyto osobní údaje:
• emailová adresa

Účel odeslání osobních údajů:
Údaje slouží pouze pro zpětnou reakci a nevyužívají se k reklamním účelům např. k zasílání newsletteru či jiných nabídek.

Doba uložení osobních údajů je:
5 let od udělení souhlasu.


Osobní údaje nebudou poskytnuty jiným třetím osobám.


Uživatel potvrzuje, že byl řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že údaje uvedené ve formuláři jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.